میز تست تولید کنندگان

سازندگان شیرآلات( Valves Manufacturers) نیاز به نوع خاصی از میزهای تست دارند که قادر باشد همزمان چندین شیر را به صورت مستقل از هم آزمایش نموده و گزارش تست هر شیر را جداگانه(آنالوگ یا دیجیتال) بتوان مشاهده نمود. این شرکت قادر است بسته به نیاز سازندگان شیرآلات، میزهای تست مورد نیاز را ارائه دهد.