میز تست شیر کنترلی
دی ۱۰, ۱۳۹۵
سیلندر هیدرولیک
دی ۱۰, ۱۳۹۵

یونیت هیدرولیک

یونیت هیدرولیک

یونیت هیدرولیک

یونیت های هیدرولیک

یونیت هیدرولیک مجموعه مخزن هیدرولیک، الکتروموتور، شیرآلات کنترلی فشار، دبی و جه و دیگر ادوات نصب شده بر روی آن است که جهت تامین دبی، کنترل فشار و جهت جریان مورد استفاده میگیرد. این مجموعه همچینن با عنوان پاورپک، پاوریونیت یا یونیت قدرت نیز نامیده میشود.

حجم مخزن روغن بر حسب نیاز سیستم، دبی پمپ و پارامترهای انتقال حرارت تعیین میگردد. در این شرکت حجم مخزن به صورت معمول بین ۳۰lit الی۲۰۰۰lit طبق جدول زیر محاسبه و انتخاب میگردد.

سایز الکتروموتور مصرفی بر مبنای فشار و دبی مورد نیاز سیستم تعیین میگردد. توان معمول الکتروموتورهای تک فاز تا۲٫۲kw و الکتروموتورهای سه فازتا ۱۶۰ kw میباشد.

فشار کاری معمول در سیستم هیدرولیک این شرکت ۱۰۰bar، ۲۰۰bar، ۲۵۰bar، ۳۵۰bar انتخاب میگردد.

چیدمان شیرآلات، پمپها و الکتروموتور بر روی مخزن روغن براساس مدار طراحی شده برای سیستم و محدودیتهای نصب انجام میشود. معمولا شکل ظاهری یونیت هیدرولیک و نحوه قرارگیری الکتروموتور نسبت به مخزن به یکی از چهار مدل نصب ذیل انجام میشود.

#gallery-7 {
margin: auto;
}
#gallery-7 .gallery-item {
float: right;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 49.99%;
}
#gallery-7 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-7 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

مدل نصبA : الکتروموتور به صورت عمودی روی مخزن

مدل نصبB: الکتروموتور به صورت افقی روی مخزن

#gallery-8 {
margin: auto;
}
#gallery-8 .gallery-item {
float: right;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 49.99%;
}
#gallery-8 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-8 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

#gallery-9 {
margin: auto;
}
#gallery-9 .gallery-item {
float: right;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 49.99%;
}
#gallery-9 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-9 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

سوابق ساخت :

#gallery-10 {
margin: auto;
}
#gallery-10 .gallery-item {
float: right;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 49.99%;
}
#gallery-10 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-10 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *