یونیت تزریق سیال

یونیت تزریق سیال

یونیت تزریق سیال

کاربرد یونیت تزریق سیال

  • تزریق متانول با فشار و دبی مشخص به صورت یکنواخت در خطوط انتقال گاز جهت ممانعت از یخ زدگی گاز داخل لوله
  • تزریق مواد شیمیایی
  • تزریق در چاههای نفت و گاز
  • تزریق راون کننده در صنایع مختلف

مزایای یونیت تزریق سیال

  • ضد انفجار Explosion proof
  • دریافت نیروی محرکه از خط انتقال گاز به صورت مستقیم
  • دقت بسیار بالا در تنظیم فشار و دبی
  • عمر بسیار بالا و بدون نیاز به نگهداری
  • تزریق مواد در مسیرهای تحت فشار

لوازم همراه دستگاه یونیت تزریق سیال

دارای مخزن مدرج جهت کنترل میزان تزریق مواد

دبي و فشار مي تواند بر اساس مدلهای داخل جدول ذيل انتخاب گردد.

یونیت تزریق سیال

یونیت تزریق سیال